GDZIE KUPIĆ
MAPY
JEDNOSTKI
O GRZE
KONTAKT

TAKTYCZNE STARCIE

Ogólnie o grze

TAKTYCZNE STARCIE to gra strategiczna przeznaczona dla 2 do 4 graczy, której celem jest zniszczenie wszystkich wojsk przeciwnika znajdujących się na mapie i przejęcie kontroli nad całym obszarem gry.

Mapa

Mapa składa się z 62 obszarów. 36 lądowych i 26 wodnych. Obszary te dzielą się na obszary graniczące i obszary styczne. Obszary graniczące to te, które posiadają wspólną granicę, a obszary styczne to te , które stykają się ze sobą w jednym punkcie.

Rozgrywka

Na początku gracze za pomocą rzutu kostką losują kolejność wykonywania ruchów w kolejce. Gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek wykonuje ruch jako pierwszy, a gracz który wyrzuci najmniejszą liczbę oczek wykonuje ruch jako ostatni. Następnie gracze losują obszar, na którym będzie znajdować się ich stolica. Odbywa się to w następujący sposób. Każde terytorium lądowe ma swój numer dwucyfrowy. Gracze wykonują dwa rzuty kostką. Pierwszy z nich to pierwsza cyfra danego obszaru, a drugi to druga. Po dwukrotnym rzucie kostką gracz otrzymuje numer obszaru, który na początku gry staje się jego stolicą. Po wylosowaniu stolicy gracz umieszcza na niej żeton z symbolem stolicy. Jeżeli dwaj gracze wylosują ten sam numer obszaru wówczas ten gracz, który wylosował dany numer jako drugi powtarza rzuty. Również jeżeli gracz wylosuje numer obszaru graniczącego lub stycznego ze stolicą innego gracza wówczas musi ponownie wylosować numer obszaru na swoją stolicę. Na początku rozgrywki każdy z graczy otrzymuje 12 punktów. Może je wykorzystać w dowolny sposób. W stolicy znajduje się fabryka uzbrojenia, która na początku każdej kolejki generuje jeden punkt. Za punkty można kupować jednostki lub budować obiekty: lotniska, stocznie, fabryki uzbrojenia, wyrzutnie antyrakiet i silosy atomowe. Jednostki (za wyjątkiem lotniskowców) gracz może kupować na początku swojej kolejki, a obiekty (i lotniskowce) na końcu. Każde terytorium na mapie może być zajmowane maksymalnie przez taką grupę jednostek, żeby suma ich punktów jednostek nie przekraczała 12. Akcja gry toczy się zarówno na lądzie jak i na akwenach wodnych, a także w powietrzu. Każda jednostka na mapie głównej, za wyjątkiem lotnictwa, w czasie jednej kolejki może przemieścić się o jeden obszar (graniczący, nie styczny). Żeton z symbolem jednostki jest dwustronny. Z jednej strony jest jednostka z określonym stopniem(w przypadku czołgów i okrętów wojennych), a z drugiej przekreślona jednostka. Zarówno na polu bitwy jak i na mapie głównej przekreślona jednostka oznacza, że wykonała już ruch w danej kolejce w przypadku mapy głównej i w danej turze w przypadku pola bitwy, tak więc po wykonaniu ruchu danej jednostki w danej kolejce lub turze gracz musi odwrócić ją na stronę przekreśloną, aby było wiadome które jednostki wykonały już ruch w danej kolejce lub turze, a które nie. Wyjątek stanowi transportowanie jednostek na promach. Jednostki lądowe załadowywane na prom przemieszczają się o jedno terytorium, ale prom który nie wykonał żadnego ruchu w danej kolejce może przemieścić się o jedno terytorium z załadowanymi jednostkami. Tak więc w takiej sytuacji jednostki na promie przemieszczają się o dwa obszary w jednej kolejce. Podobnie wygląda sytuacja z wyładowywaniem jednostek. Jeżeli prom wykonując ruch w danej kolejce dopływa do jakiegoś brzegu to jednostki znajdujące się na tym promie mogą zostać wyładowane na ląd. Załadowanie i wyładowanie jednostek lądowych na prom jest traktowane jako wykonanie ruchu przez te jednostki, ale nie przez prom. Lotnictwo w ciągu jednej kolejki może przemieścić się maksymalnie o cztery terytoria graniczące ze sobą (nie styczne ze sobą), ale może się ono przemieszczać tylko pomiędzy terytoriami na których są lotniska lub lotniskowce należące do gracza, a atakować może każdy obszar będący w jego zasięgu. Samoloty mogą przemieścić się tylko raz w czasie jednej kolejki i mogą zaatakować tylko jedno terytorium. Jednakże po przemieszczeniu się w danej kolejce na inne terytorium nie mogą już wykonać ataku jak również po wykonaniu ataku na jakieś terytorium nie mogą już zostać przemieszczone na inne terytorium w danej kolejce. Jeżeli obszar na który gracz chce przemieścić swoje oddziały jest pusty wówczas może bez przeszkód na niego wkroczyć, ale jeżeli jest on już zajęty przez oddziały innego gracza dochodzi do starcia pomiędzy wojskami obydwu graczy. Gracz atakujący sam decyduje które jednostki wezmą udział w bitwie, a które nie. W bitwie zawsze biorą udział wszystkie jednostki gracza atakowanego (za wyjątkiem promów, lotniskowców, myśliwców, bombowców i dział przeciwlotniczych ponieważ te jednostki mogą działać tylko na mapie głównej) znajdujące się na atakowanym obszarze. Każde terytorium może być zaatakowane tylko przez jednostki z jednego terytorium (zasada ta nie dotyczy lotnictwa). Jeżeli na atakowanym obszarze nie znajdują się żadne jednostki gracza atakowanego, a jedynie jego obiekty wówczas gracz atakujący może bez przeszkód wkroczyć na to terytorium i zająć obiekty należące do przeciwnika. Natomiast jeżeli na atakowanym terytorium znajdują się jednostki przeciwnika wówczas dochodzi do bitwy pomiędzy wojskami obydwu graczy. Bitwa toczy się na osobnej planszy i w zależności od terenu na którym doszło do konfliktu może to być bitwa lądowa lub morska. Gracz który wygrywa bitwę przejmuje terytorium, o które się ta bitwa toczyła, a także wszystkie obiekty jakie znajdują się na danym terytorium oraz promy (jeżeli nie znajdowały się na nich jednostki przeciwnika) i lotniskowce. Jeżeli natomiast na atakowanym terytorium znajdowały się promy, na których były jednostki przeciwnika wówczas po wygraniu bitwy przez gracza atakującego promy jak również działa przeciwlotnicze (wodne w przypadku bitwy morskiej i lądowe w przypadku bitwy lądowej) zostają zniszczone. Po wygraniu bitwy przez gracza atakującego, na terytorium o które toczyła się bitwa wkraczają jednostki, które brały udział w tej bitwie. Dodatkowo gracz może tam wysłać inne jednostki po zakończeniu bitwy zgodnie z zasadą, że każda jednostka na mapie może w czasie jednej kolejki przemieścić się o jedno terytorium. Jeżeli na atakowanym terytorium znajduje się tylko pusty lotniskowiec lub tylko pusty prom wówczas gracz atakujący automatycznie przejmuje taką jednostkę lub może ją zniszczyć, natomiast jeżeli na atakowanym terytorium znajduje się tylko prom z załadowanymi jednostkami lub tylko działa przeciwlotnicze wówczas jednostki te zostają automatycznie zniszczone. Taka sytuacja ma miejsce zawsze wtedy, gdy na atakowanym terytorium znajdują się same jednostki mogące działać tylko na mapie głównej (nie mogące brać udziału w bitwie na polu bitwy). Do bitwy dochodzi, gdy na atakowanym terytorium są jednostki mogące brać udział w bitwie na polu bitwy i toczy się ona tylko pomiędzy tymi jednostkami. W przypadku przegrania bitwy przez gracza atakującego, terytorium z którego nastąpił atak pozostaje puste, ale gracz atakujący może w tej samej kolejce przemieścić na to terytorium oddziały ze swoich innych terytoriów. Zaatakować obszar można tylko jednostkami mogącymi strzelać (za wyjątkiem dział przeciwlotniczych), ale zająć pusty obszar może każda jednostka (za wyjątkiem myśliwców i bombowców). Po wyeliminowaniu z gry innego gracza, zwycięski gracz przejmuje niewykorzystane punkty gracza pokonanego. Warunkiem wyeliminowania innego gracza jest unicestwienie wszystkich jego wojsk znajdujących się na mapie i zajęcie wszystkich jego terytoriów. W przypadku zajęcia stolicy innego gracza, fabryki uzbrojenia i stocznie gracza, który tego dokonał zaczynają pracować z większą mocą. +1 punkt na kolejkę za każdą zdobytą stolicę dla każdej stoczni i fabryki uzbrojenia. Stocznie i fabryki uzbrojenia generują na początku każdej kolejki tyle punktów ile gracz posiada aktualnie stolic pod swoją kontrolą. Jeżeli gracz utraci swoją stolicę i nie będzie posiadał ani jednej stolicy wówczas jego stocznie i fabryki uzbrojenia nie będą generować żadnych punktów na początku kolejki i taki gracz będzie w takiej sytuacji zdany tylko na jednostki, które aktualnie posiada i ewentualnie jeżeli posiada jakieś punkty zebrane wcześniej w czasie gry może za nie kupować jednostki i budować obiekty, a jeżeli nie posiada żadnych punktów wówczas aby nie odpaść z gry i zdobywać punkty musi zająć jakąś stolicę przeciwnika. Najpotężniejszą bronią w grze jest broń atomowa. Ale i najtrudniej ją zdobyć. Aby można było jej użyć należy wybudować silos atomowy, którego koszt wynosi 100 punktów. Aby móc go użyć należy wyprodukować rakietę z głowicą atomową, której koszt wynosi 100 punktów. Rakiety z głowicą atomową mogą uderzyć w dowolny punkt na mapie i mają ogromną siłę rażenia. Zmiatają z powierzchni mapy wszystkie jednostki i obiekty (za wyjątkiem min, myśliwców i bombowców jednakże jeżeli lotnictwo nie ma się gdzie ewakuować również zostaje zniszczone) znajdujące się na obszarze, w który trafiają, a także na wszystkich obszarach graniczących i stycznych z danym obszarem. Wyjątek stanowi stolica. Jej nie można zniszczyć w żaden sposób ponieważ stolica to nie tylko obiekt, ale także terytorium na mapie. Gracz w celu zabezpieczenia się przed atakiem rakietowym ze strony przeciwnika może zainstalować na swoim terytorium wyrzutnię antyrakiet. Jej koszt to 100 punktów. Aby można było jej użyć należy ją uzbroić w antyrakietę. Koszt jednej antyrakiety to 100 punktów. Antyrakiety mają nieograniczony zasięg. W przypadku wystrzelenia rakiety z głowicą atomową przez jednego gracza na jakieś terytorium drugiego gracza posiadającego uzbrojoną wyrzutnię antyrakiet, gracz atakowany wystrzeliwuje antyrakietę, która niszczy rakietę z głowicą atomową na dużej wysokości, tak, że nie wyrządza ona żadnych szkód. Antyrakiety można również użyć w sytuacji kiedy jeden z graczy wystrzeliwuje rakietę z głowicą atomową na terytorium innego gracza nie posiadającego uzbrojonej wyrzutni antyrakiet, ale kiedy eksplozja tej rakiety objęłaby swoim zasięgiem terytoria gracza posiadającego uzbrojoną wyrzutnię antyrakiet jednakże w takiej sytuacji gracz posiadający antyrakietę sam decyduje czy użyje jej w danym momencie czy nie. Zarówno silosy atomowe jak i wyrzutnie antyrakiet mogą być uzbrojone w tylko jedną rakietę.

Jednostki

W grze występują różnorodne jednostki. Każda z nich posiada określony koszt zakupu w zależności od swojego stopnia (dotyczy to czołgów i okrętów wojennych). Im wyższy stopień jednostki tym jednostka ma większą siłę ognia. Jednostki występują w stopniach od I do IV (dotyczy to czołgów i okrętów wojennych). Koszt zakupu jednostki jest równoznaczny z jej wartością punktową na mapie głównej. Oprócz tego w grze występują też działa przeciwpancerne, działa dalekosiężne, myśliwce, bombowce, lotniskowce, miny przeciwpancerne i podwodne, działa przeciwlotnicze wodne i lądowe, rakiety z głowicami atomowymi, antyrakiety, bomby atomowe oraz promy czyli statki transportowe. Myśliwce i bombowce różnią się kosztem zakupu i tym, że myśliwce mogą niszczyć tylko cele w powietrzu, a więc lotnictwo przeciwnika (zarówno myśliwce jak i bombowce), a bombowce mogą niszczyć tylko cele naziemne zarówno jednostki (za wyjątkiem min) jak i obiekty (za wyjątkiem stolic) bombardując je. Zarówno myśliwce jak i bombowce mają na mapie głównej zasięg do czterech graniczących ze sobą (nie stycznych) terytoriów i na taką odległość mogą w czasie trwania jednej kolejki się przemieszczać i atakować pod warunkiem, że liczba punktów jednostek gracza atakującego na atakowanym terytorium nie przekroczy 12 punktów. Lotnictwo może stacjonować tylko na terytorium, gdzie znajduje się lotnisko lub na lotniskowcu i może prowadzić walkę i przemieszczać się tylko na mapie głównej. Jeżeli gracz wyśle do ataku na wrogie terytorium swój bombowiec wówczas gracz atakujący wyznacza cele dla tego bombowca. Może on niszczyć zarówno jednostki przeciwnika jak i jego obiekty. Jeżeli bombowiec gracza atakującego zniszczy uzbrojony silos atomowy, wówczas następuje eksplozja głowicy atomowej, ale sam bombowiec nie ulega zniszczeniu. Tak samo w przypadku trafienia uzbrojonego silosu atomowego z działa dalekosiężnego następuje eksplozja głowicy atomowej. Przy każdym trafieniu w uzbrojony silos atomowy następuje eksplozja głowicy atomowej. Jeżeli gracz atakowany nie posiada na atakowanym terytorium dział przeciwlotniczych ani myśliwców wówczas bombowiec bez przeszkód bombarduje wyznaczone cele. Ale jeżeli gracz atakowany posiada działa przeciwlotnicze na atakowanym terytorium lub na terytoriach, nad którymi przelatuje atakujący bombowiec wówczas może ich użyć. Walka w tym przypadku toczy się na mapie głównej. Działa przeciwlotnicze podobnie jak lotnictwo mogą być używane tylko na mapie głównej. Działa przeciwlotnicze są bronią defensywną, służą tylko do obrony i nie mogą być używane do ataku na inne terytoria. Bombowiec jest atakowany przez wszystkie działa przeciwlotnicze nad każdym terytorium przeciwnika nad jakim się znajdzie i na którym przeciwnik ma działa przeciwlotnicze. Najpierw pada salwa z dział przeciwlotniczych, a po niej następuje bombardowanie. Walka odbywa się na zasadzie atak-kontratak na mapie głównej. Każda jednostka w tym przypadku ma jeden atak na turę. Np. jeżeli gracz broniący się posiada na atakowanym terytorium cztery działa przeciwlotnicze to każde z nich ma jeden atak na turę tak samo jak bombowiec. A więc najpierw gracz broniący się oddaje cztery strzały do bombowca i jeżeli nie zostanie on trafiony wówczas bombowiec bombarduje pozycję jednego z dział i niszczy je w przypadku wyrzucenia parzystej liczby oczek. W następnej turze gracz broniący się ma już tylko trzy działa przeciwlotnicze itd. Każde działo przeciwlotnicze posiada jeden atak na turę na mapie głównej. Aby zniszczyć samolot przeciwnika za pomocą działa przeciwlotniczego należy wyrzucić sześć oczek na kostce inaczej atak jest nieskuteczny. Bombowiec nie musi koniecznie na pierwszy cel wybrać działa przeciwlotniczego. Bombardowane z bombowca cele zostają zniszczone kiedy gracz atakujący wyrzuci na kostce parzystą liczbę oczek inaczej bombardowanie jest nieskuteczne i cel nie zostaje zniszczony. Każdy bombowiec może zabrać na pokład 4 bomby i w czasie jednej kolejki na mapie głównej może zbombardować tylko cztery cele. Po zrzuceniu wszystkich bomb w danej kolejce na mapie głównej bombowiec musi wylądować, aby załadować nowe bomby i kolejne bombardowanie może wykonać dopiero w następnej kolejce. Wszystkie jednostki latające w czasie gry znajdują się cały czas w powietrzu. Jeżeli bombowiec jednego gracza zniszczy na mapie głównej lotnisko lub lotniskowiec innego gracza, na którym stacjonowały jego samoloty lub zostanie ono lub on zniszczone z działa dalekosiężnego wówczas jego lotnictwo może zostać ewakuowane na inne lotnisko, bądź lotniskowiec, znajdujące się w jego zasięgu pod warunkiem zachowania zasady, że każde terytorium na mapie głównej może być zajmowane maksymalnie przez taką grupę jednostek, żeby suma ich punktów nie przekraczała 12. Tak samo jest w przypadku zniszczenia lotniska lub lotniskowca za pomocą głowicy atomowej. Zniszczeniu ulegają obiekty i jednostki na ziemi (za wyjątkiem min i stolic), ale samoloty nie. Aby zniszczyć bombowiec lub myśliwiec działem przeciwlotniczym gracz broniący się musi wyrzucić sześć oczek na kostce inaczej strzał jest chybiony. Jeżeli bombowce gracza atakując jakiś obszar przeciwnika przelatują nad innym jego obszarem, na którym znajdują się działa przeciwlotnicze, wówczas zostają one ostrzelane z tych dział jednakże nie kontratakują gdyż mają wyznaczone inne cele. Bombowce mogą przenosić bomby atomowe. Bombowiec uzbrojony w bombę atomową nie może zrzucać zwykłych bomb. Taki bombowiec ma tylko jeden atak na kolejkę, w czasie którego zrzuca bombę atomową, a standardowe bombardowanie może wykonywać dopiero w następnej kolejce. Koszt bomby atomowej to 100 punktów. Bombowce mogą zostać zestrzelone przez myśliwce przeciwnika. Jeżeli bombowiec jednego gracza wlatuje na terytorium, na którym stacjonują myśliwce innego gracza wówczas myśliwce mogą zestrzelić ten bombowiec. Aby zestrzelić bombowiec za pomocą myśliwca gracz musi wyrzucić parzystą liczbę oczek na kostce, inaczej strzał jest chybiony. W czasie przelotu bombowca nad terytorium wroga każdy wrogi myśliwiec posiada tylko jeden atak. Jeżeli bombowiec nie zostanie zniszczony wówczas bez szwanku przelatuje nad takim terytorium. Także w celu zniszczenia bombowca przeciwnika gracz może wysłać na terytorium gdzie stacjonuje bombowiec swojego myśliwca. Myśliwce posiadają jeden atak na kolejkę lub turę (w przypadku walki z atakującymi bombowcami) na mapie głównej. Jeżeli na docelowym terytorium bombowca, na którym ma on wyznaczone cele do zbombardowania stacjonują myśliwce przeciwnika wówczas bombowiec może zostać przez nie zestrzelony. W takim przypadku akcja gry toczy się przez cały czas na mapie głównej. Każda z jednostek ma jeden atak na turę jednakże walka może trwać tylko cztery tury dla każdego z graczy ponieważ każdy bombowiec może zrzucić tylko cztery bomby w ciągu kolejki. Bez względu na to ile bombowców wysyła do ataku gracz (maksymalnie trzy bombowce na raz, 12 punktów jednostek), wszystkie atakują jednocześnie tzn. w każdej turze każdy z bombowców wykonuje jeden atak. W takim starciu na mapie głównej mogą brać udział tylko myśliwce, bombowce, działa dalekosiężne i działa przeciwlotnicze. Najpierw atak wykonują działa przeciwlotnicze i myśliwce gracza atakowanego. Jeżeli w czasie trwania swojej tury nie uda im się zniszczyć bombowca gracza atakującego wówczas bombowiec atakuje jeden wybrany cel (jednostkę lub obiekt). Następny cel może zaatakować dopiero w następnej turze. Po zakończeniu tury bombowiec może pozostać w powietrzu nad terytorium atakowanym, ale wtedy gracz atakowany może w kolejnej turze wykonywać kolejne ataki, lub odlecieć znad takiego terytorium i wrócić do bazy. Po zrzuceniu wszystkich bomb bombowiec wraca do bazy. Jednakże jeżeli w drodze powrotnej bombowiec znowu przelatuje nad terytorium przeciwnika , na którym znajdują się jego działa przeciwlotnicze wówczas ponownie zostaje ostrzelany i jeżeli nie zostanie zestrzelony powraca do bazy. Przy każdym przelocie samolotów gracza nad wrogim terytorium, na którym przeciwnik ma działa przeciwlotnicze, samoloty gracza zostają ostrzelane z tych dział. Tak samo w przypadku przelotu nad terytoriami, na których stacjonują myśliwce przeciwnika. Jeżeli gracz wysyła do ataku na wrogie terytorium zarówno bombowce jak i myśliwce, a atakowany gracz posiada swoje myśliwce i działa przeciwlotnicze na atakowanym terytorium wówczas kolejność ataków jest następująca; działa przeciwlotnicze atakowanego, myśliwce atakującego, myśliwce atakowanego, bombowce atakującego, a w przypadku braku dział przeciwlotniczych u atakowanego; myśliwce atakującego, myśliwce atakowanego, bombowce atakującego, a w przypadku braku myśliwców u atakującego; działa przeciwlotnicze atakowanego, myśliwce atakowanego, bombowce atakującego. Zawsze najpierw atak wykonują działa przeciwlotnicze, później myśliwce, a na końcu bombowce. Jeżeli gracz zestrzeli bombowiec przeciwnika przenoszący głowicę atomową, wówczas następuje eksplozja tej głowicy nad terytorium, nad którym został zestrzelony bombowiec i w takim przypadku zniszczeniu ulegają wszystkie jednostki (za wyjątkiem min i lotnictwa) i obiekty (za wyjątkiem stolic) tylko na tym terytorium. Myśliwce mogą prowadzić walkę w powietrzu, czyli mogą niszczyć samoloty przeciwnika. Nie mogą niszczyć celów naziemnych. Aby zniszczyć myśliwiec przeciwnika za pomocą swojego myśliwca gracz musi wyrzucić sześć oczek, inaczej strzał jest chybiony, a żeby zniszczyć bombowiec przeciwnika trzeba wyrzucić parzystą liczbę oczek, inaczej strzał jest chybiony. W celu zniszczenia lotnictwa przeciwnika stacjonującego na innym terytorium, gracz może wysłać na to terytorium swoje myśliwce. Każdy myśliwiec może wykonać jeden atak w czasie trwania jednej kolejki na mapie głównej. Mogą się one przemieszczać na takich samych zasadach jak bombowce. Jeżeli gracz posiada na jakimś terytorium więcej niż jeden samolot, sam decyduje ile samolotów wysyła do ataku na konkretne terytorium, bądź przeciwko konkretnym jednostkom lub obiektom. Gracz może części samolotów z danego terytorium użyć do ataku na jedno terytorium przeciwnika, a pozostałą część do ataku na inne terytorium przeciwnika. Gracz może również do ataku na jedno terytorium wysłać samoloty ze swoich różnych terytoriów jednocześnie pod warunkiem, że atakowane terytorium jest w ich zasięgu i że suma punktów jednostek atakujących dane terytorium nie przekroczy 12. Jeżeli gracz atakujący zaatakuje obszar przeciwnika, na którym miał on lotnisko lub lotniskowiec i stacjonowały na nim samoloty wówczas po przegranej bitwie gracza broniącego się samoloty mogą zostać ewakuowane na inne lotnisko bądź lotniskowiec pod warunkiem, że inne lotnisko bądź lotniskowiec jest w ich zasięgu i że po przemieszczeniu się danego samolotu liczba punktów jednostek na obszarze, na którym on lub one wylądują nie przekroczy 12 punktów. W przeciwnym razie samoloty zostają zniszczone. Jeżeli na takim terytorium stacjonują bombowce wówczas w momencie ataku mogą one najpierw zbombardować jednostki gracza atakującego i jeżeli nie zniszczą wszystkich jednostek przeciwnika, a przeciwnik wygra bitwę o atakowane terytorium wówczas terytorium zostaje zdobyte, a bombowce zostają zniszczone jeżeli nie mają się gdzie ewakuować. W takiej sytuacji każdy z bombowców może zrzucić na atakujące oddziały przeciwnika cztery bomby. Jeżeli gracz atakujący do ataku używa także innych jednostek mogących walczyć tylko na mapie głównej, a więc myśliwców i bombowców lub mogących walczyć zarówno na mapie głównej jak i na polu bitwy czyli dział dalekosiężnych, a atakowany gracz również posiada takie jednostki wówczas rozgrywane są dwie bitwy. Najpierw bitwa na mapie głównej, a jeżeli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas rozgrywana jest bitwa na polu bitwy z udziałem pozostałych jednostek mogących walczyć na polu bitwy. Stopień jednostki oznacza ilość pocisków jakie może ona wystrzelić w czasie jednej tury na polu bitwy lądowej lub morskiej (dotyczy to czołgów i okrętów wojennych). Jednostka pierwszego stopnia posiada jeden pocisk więc może wystrzelić tylko raz w czasie jednej tury natomiast jednostka drugiego stopnia posiada dwa pociski, więc może strzelać dwa razy itd. W przypadku jednostek mogących walczyć zarówno na mapie głównej jak i na polu bitwy gracz sam decyduje gdzie rozgrywa się starcie jeżeli w danym starciu biorą udział tylko takie jednostki. Produkcja jednostek odbywa się w fabrykach uzbrojenia i w stoczniach. Gracz może za uzyskane punkty kupować na bieżąco jednostki lub budować obiekty, albo zaczekać kilka kolejek aby uzbierać więcej punktów. Zakupione jednostki gracz może umieszczać na mapie tylko na obszarach gdzie znajdują się jego obiekty mogące produkować dany rodzaj jednostek.

OBIEKTY

Za punkty można kupować jednostki lub budować obiekty: lotniska, stocznie, fabryki uzbrojenia, wyrzutnie antyrakiet i silosy atomowe. Jednostki (za wyjątkiem lotniskowców) gracze mogą kupować na początku swojej kolejki, a obiekty (i lotniskowce) na końcu. Obiekty gracz może budować tylko na terytoriach zajmowanych aktualnie przez jego jednostki lub na takich, na których posiada już swój obiekt lub obiekty. Fabryki uzbrojenia generują co kolejkę jeden punkt, podobnie jak stocznie z tą różnicą, że w stoczniach produkuje się tylko jednostki wodne, rakiety, miny podwodne, bomby atomowe i samoloty, a w fabrykach uzbrojenia jednostki lądowe, rakiety, miny przeciwpancerne, bomby atomowe i samoloty. Stocznie mogą być budowane tylko na terytoriach lądowych graniczących z terytoriami wodnymi i tylko wtedy, gdy na terytorium wodnym nad którym ma powstać stocznia nie znajdują się wojska innego gracza. Na każdym terytorium może się znajdować dowolna liczba fabryk uzbrojenia i stoczni, ale każda kolejna fabryka uzbrojenia i stocznia na danym terytorium kosztuje o 1 punkt więcej niż poprzednia (liczy się to osobno dla stoczni i osobno dla fabryk uzbrojenia). Wyjątek stanowi stolica, gdyż tam pierwszą fabrykę uzbrojenia gracz otrzymuje za darmo na początku gry, a wybudowanie kolejnych odbywa się na takich samych zasadach jak na innych terytoriach, ale wybudowanie pierwszej fabryki uzbrojenia w stolicy kosztuje już cztery punkty, czyli tyle samo ile drugiej fabryki uzbrojenia na każdym innym terytorium. Koszty budowy kolejnych stoczni na danym terytorium liczą się osobno dla każdego akwenu wodnego jeżeli dane terytorium graniczy z więcej niż jednym akwenem wodnym. Gracz nie musi wymieniać punktów na jednostki i obiekty w każdej kolejce tylko może zbierać te punkty i wykorzystywać je w późniejszych etapach gry. W stoczni można produkować następujące jednostki: okręty wojenne 1 - 4 stopnia, działa przeciwlotnicze pływające, miny podwodne, myśliwce, bombowce, promy, lotniskowce, antyrakiety, rakiety i bomby z głowicą atomową. W sytuacji kiedy wojska przeciwnika zajmą akwen wodny, nad którym znajduje się stocznia wówczas gracz do którego należy ta stocznia nie może w niej produkować jednostek pływających i min. Koszt wyprodukowania lotniskowca wynosi 10 punktów jednak on sam na mapie jest wart 0 punktów. Służy jedynie do tego, aby mogło na nim stacjonować lotnictwo (maksymalnie 12 punktów jednostek). Gracze mogą produkować promy do transportu jednostek lądowych przez akweny wodne. Prom ma wartość 0 punktów. Podobnie jak lotniskowiec może zostać przejęty przez innego gracza po wygranej przez niego bitwie, ale może również zostać zatopiony. Jeżeli zostanie zatopiony prom z załadowanymi jednostkami wówczas jednostki te również zostają zatopione. Koszt wyprodukowania promu to 5 punktów. Może on maksymalnie zabrać na pokład taki oddział, aby jego wartość nie przekraczała 8 punktów. Jednostki lądowe na promie nie wliczają się do sumy punktów jednostek na akwenie wodnym jednakże liczba punktów jednostek na promach na danym akwenie wodnym nie może przekraczać 12 punktów. W fabryce uzbrojenia można natomiast produkować: czołgi 1 – 4 stopnia, działa przeciwlotnicze jeżdżące, miny przeciwpancerne, działa przeciwpancerne, działa dalekosiężne, myśliwce, bombowce, antyrakiety, rakiety i bomby z głowicą atomową. Jednak aby móc wyprodukować myśliwiec lub bombowiec należy najpierw wybudować lotnisko, którego koszt wynosi 10 punktów. Podobnie jeżeli w stoczni gracz chce zakupić samolot musi najpierw mieć na danym akwenie wodnym lotniskowiec, chyba że na obszarze na którym stoi ta stocznia jest już lotnisko, wtedy lotniskowiec nie jest potrzebny do produkcji samolotów. Miny mogą zostać umieszczone przez gracza na dowolnym należącym do niego terytorium na mapie głównej na początku każdej kolejki danego gracza. Miny podobnie jak jednostki mogą być przemieszczane przez gracza na mapie głównej na takich samych zasadach jak jednostki. Fabryki uzbrojenia, stocznie, lotniska, wyrzutnie antyrakiet i silosy atomowe nie ulegają zniszczeniu środkami podstawowymi. Po przegranej bitwie są przejmowane przez gracza, który wygrał bitwę. Odbywa się to poprzez wymianę obiektu gracza pokonanego na taki sam obiekt gracza zwycięskiego po wygranej przez niego bitwie. Można je zniszczyć tylko poprzez wybuch głowicy atomowej lub poprzez zbombardowanie danego obiektu z bombowca lub poprzez trafienie danego obiektu z działa dalekosiężnego. Inaczej jest w przypadku lotniskowca. Jego można zatopić, jednak jeśli do tego nie dojdzie wówczas również zostaje on przejęty przez gracza, który wygrał bitwę. Lotniskowiec jest jednostką mobilną i może się poruszać po akwenach wodnych na mapie głównej na takich samych zasadach jak inne jednostki. Każdy gracz na początku swojej kolejki może wymienić zebrane punkty na jednostki, a obiekty może wybudować na końcu kolejki. Odpowiednie jednostki może rozlokować na dowolnym terytorium na którym znajduje się należąca do niego stocznia lub fabryka uzbrojenia.

Bitwy

Każdą bitwę rozpoczyna gracz, który atakuje terytorium innego gracza na mapie głównej. Pole walki to prostokąt podzielony na sektory o bokach 13 x 20 sektorów. Boki pola walki są oznaczone. Krótszy literowo od A do M i dłuższy cyfrowo od 1 do 10 po każdej ze stron. Pierwsze trzy rzędy pól to obszar gdzie gracze rozmieszczają swoje jednostki mobilne przed rozpoczęciem bitwy. W obszarze tym nie można umieszczać min. Miny mogą być rozmieszczane na całej połowie gracza oprócz pierwszych trzech rzędów. Każda z jednostek na polu bitwy zarówno lądowej jak i morskiej ma cztery punkty ruchu w każdej turze. Gracz może wykorzystać punkty ruchu w dowolnym momencie trwania swojej tury zarówno na początku jak i na końcu, ale może również zrezygnować z wykonywania jakichkolwiek ruchów w danej turze. Jeden punkt ruchu pozwala na przemieszczenie jednostki na polu bitwy o jedno pole (w pionie lub w poziomie, nie na ukos). Po wykonaniu ruchu w danej turze żeton jednostki odwracany jest na stronę przekreśloną. Po zakończeniu swojej tury gracz odwraca swoje jednostki z powrotem na stronę nieprzekreśloną. W ten sposób wiadomo które jednostki wykonały już ruch w danej turze, a które nie. Jeżeli jakaś jednostka przeciwnika znajdzie się w zasięgu jednostki gracza wówczas gracz może oddać do niej strzał. W przypadku trafienia jednostka przeciwnika zostaje zniszczona, a w przypadku pudła atakowana jednostka może kontratakować. Jednostka atakująca atakując inną jednostkę na polu bitwy może oddać do niej tyle strzałów ile wynosi jej stopień i dopiero po wyczerpaniu zapasów amunicji w danej turze lub podjęciu decyzji o zaprzestaniu ataku jednostka atakowana, jeżeli nie została zniszczona, może kontratakować tyle razy ile wynosi jej stopień. Po wyczerpaniu zapasów amunicji u jednostki atakującej, jednostka atakowana może do niej oddawać strzały aż do momentu, w którym i u niej się skończy amunicja i dopiero wtedy jednostka atakująca, jeżeli nie zostanie zniszczona, może wykonywać kolejne ruchy w danej turze jeżeli posiada jeszcze niewykorzystane punkty ruchu. Po wyczerpaniu amunicji w danej turze u jednostki broniącej się zostaje ona odwrócona na stronę przekreśloną. Wymiana ognia odbywa się na zasadzie rzutu kostką. Aby zniszczyć jednostkę przeciwnika należy wyrzucić na kostce liczbę oczek większą minimum o 2 od liczby wolnych pól dzielących walczące jednostki (dotyczy to czołgów i okrętów wojennych). Jeżeli walczące jednostki stoją bezpośrednio obok siebie wówczas liczba dzielących je wolnych pól wynosi 0 i aby zniszczyć taką jednostkę należy wyrzucić na kostce minimum dwa oczka. Zarówno czołgi jak i okręty wojenne mogą strzelać tylko w linii prostej pionowo, poziomo lub na ukos. Działa przeciwpancerne mogą niszczyć jednostki przeciwnika na całej połowie planszy gracza, do którego należą, jednakże posiadają mniejszą celność. Aby zniszczyć jednostkę przeciwnika z działa przeciwpancernego należy wyrzucić sześć oczek na kostce. W innym wypadku strzał jest chybiony. Jeżeli jednostce przeciwnika uda się dojść na odległość swojego zasięgu do działa przeciwpancernego wówczas walka między nimi odbywa się na zasadzie atak-kontratak (najpierw atakuje jednostka atakująca tyle razy ile wynosi jej stopień i jeżeli nie uda jej się zniszczyć działa przeciwpancernego wówczas kontratakuje działo przeciwpancerne). Działa przeciwpancerne mogą być rozmieszczane tylko w obszarze trzech pierwszych rzędów pól i tylko w tym obszarze mogą się poruszać. Posiadają jeden atak na turę. Do dyspozycji gracza są także działa dalekosiężne. Działa te mogą być użyte zarówno na mapie głównej jak i na polu bitwy lądowej. Działo dalekosiężne może zostać użyte tylko raz w czasie jednej kolejki. Albo na mapie głównej albo na polu bitwy lądowej. Posiada jeden atak na kolejkę na mapie głównej i jeden atak na turę na mapie pola bitwy lądowej. Na mapie głównej działo dalekosiężne może atakować ze swojego terytorium jednostki i obiekty przeciwnika znajdujące się na wszystkich obszarach graniczących (nie stycznych) z obszarem, na którym znajduje się działo dalekosiężne. Działo dalekosiężne jest działem dużego kalibru i może niszczyć zarówno jednostki (za wyjątkiem min i lotnictwa) jak i obiekty przeciwnika (za wyjątkiem stolic) jednakże posiada słabą celność. Aby trafić cel z działa dalekosiężnego należy wyrzucić sześć oczek na kostce, inaczej strzał jest chybiony. Działo dalekosiężne na mapie głównej może po przemieszczeniu się na inne terytorium wykonać atak pod warunkiem, że w tej samej kolejce przed przemieszczeniem nie brało udziału w bitwie lądowej i nie wykonało ataku na mapie głównej jak również po wykonaniu ataku na mapie głównej może zostać przemieszczone na inne terytorium, ale wtedy po przemieszczeniu nie może już wykonać ataku. Jednostki gracza wkraczające na mapie głównej na puste terytorium będące w zasięgu dział dalekosiężnych innego gracza mogą zostać ostrzelane z tych dział na mapie głównej. Natomiast jeżeli to terytorium jest bronione przez jednostki przeciwnika wówczas dochodzi do bitwy morskiej lub lądowej bez użycia dział dalekosiężnych znajdujących się na sąsiednich terytoriach, a dopiero po zakończeniu bitwy można ich użyć na mapie głównej. W przypadku przeprowadzania desantu prom z załadowanymi jednostkami wpływający na obszar będący w zasięgu dział dalekosiężnych przeciwnika zanim dokona desantu może zostać ostrzelany z tych dział i jeżeli nie zostanie zatopiony wówczas może wyładować jednostki na ląd. Działa dalekosiężne podczas kolejki przeciwnika mogą zostać użyte przy każdym wkroczeniu jednostek przeciwnika na obszar ich zasięgu, a więc więcej niż raz w ciągu kolejki, ale dotyczy to tylko kolejki przeciwnika i przy każdej takiej sytuacji każde działo dalekosiężne posiada jeden atak na mapie głównej. Na polu bitwy działo dalekosiężne może zostać ustawione w obszarze trzech pierwszych rzędów pól i tylko tam może się poruszać, a ostrzeliwać może tylko jednostki znajdujące się na połowie przeciwnika oprócz trzech pierwszych rzędów pól gdzie przeciwnik rozmieszcza swoje jednostki przed rozpoczęciem bitwy. Jeżeli przeciwnik zniszczy wszystkie jednostki gracza, do którego należą działa dalekosiężne i jego jednostki znajdą się na obszarze, w który nie mogą strzelać działa dalekosiężne, wówczas przeciwnik wygrywa bitwę, a działa dalekosiężne należące do pokonanego gracza zostają zniszczone. Koszt zakupu działa dalekosiężnego wynosi 2 punkty. Gracz na polu walki ma też do dyspozycji miny. Jeżeli bitwa toczy się na lądzie są to miny przeciwpancerne, jeżeli na morzu to są to miny podwodne. Ich produkcja odbywa się w fabrykach uzbrojenia i w stoczniach. Jedna mina to jeden punkt jednostek. Gracz może rozmieścić miny na swojej połowie planszy, poza trzema pierwszymi rzędami, przed rozpoczęciem bitwy. Gracz ma do dyspozycji pulę kart z symbolami sektorów na polu walki, na których można rozmieścić miny. Zaminowanie pola odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej karty z symbolem zaminowanego pola na polu bitwy i odłożenie jej. W momencie, gdy jednostka przeciwnika najeżdża lub napływa na zaminowane pole, gracz który je zaminował pokazuje kartę z symbolem zaminowanego pola przeciwnikowi i jednostka przeciwnika ulega zniszczeniu. Jednostki gracza, który zaminował pole bitwy nie mogą poruszać się po zaminowanych polach. Jeżeli pole bitwy było zaminowane , a jednostki przeciwnika nie natrafiły na zaminowane pola i miny nie zostały zużyte w danej bitwie, wówczas po zakończeniu bitwy obszar, na którym się ona toczyła zostaje rozminowany, a miny należące do pokonanego gracza przepadają. Ale aby tak się stało wszystkie jednostki gracza atakującego (za wyjątkiem dział przeciwpancernych i dział dalekosiężnych) muszą znaleźć się w bezpiecznej strefie po drugiej stronie planszy, czyli po stronie planszy gracza pokonanego, gdzie nie mogą być rozmieszczane miny. Podobnie wygląda sytuacja, gdy na atakowanym obszarze nie znajdują się żadne jednostki gracza atakowanego, a jedynie jego miny. Wówczas, aby zdobyć takie terytorium i je rozminować gracz atakujący musi przemieścić wszystkie swoje jednostki (czołgi w przypadku bitwy lądowej i okręty wojenne w przypadku bitwy morskiej) na bezpieczną strefę po drugiej stronie planszy, czyli na pierwsze trzy rzędy pól po stronie przeciwnika, tam, gdzie nie mógł on umieścić swoich min, chyba że wcześniej wszystkie miny zostaną zdetonowane, a gracz atakujący nie straci wszystkich swoich jednostek. Wówczas gracz atakujący nie musi przemieszczać wszystkich swoich jednostek do bezpiecznej strefy po drugiej stronie planszy.

Bitwa lądowa

Mogą w niej brać udział czołgi, działa przeciwpancerne, działa dalekosiężne i miny przeciwpancerne. Zniszczone jednostki znikają z pola walki. Nie można oddawać strzałów przez inne jednostki znajdujące się na polu bitwy (zasada ta nie dotyczy dział przeciwpancernych i dział dalekosiężnych).

Bitwa morska

Mogą w niej brać udział okręty wojenne i miny podwodne. Zniszczone jednostki znikają z pola walki. Jednostki pływające nie mogą oddawać strzałów przez inne jednostki pływające.

 

 

 

Copyright (c) 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone dla GREMIA.